UniAspects°

關於部落格
單向度
  • 48619

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

聽講(台語詩)

 2013台灣記事聽你講一件最近的代誌
夭壽靜的街頭
賰青紅燈咧偷看
看一尾一尾的蛇籠teh趖
看一堵一堵帶刺的鉛線壁
種佇咱的土地頂面 但是袂隨風飄搖
像前一陣仔才予怪手剉掉的稻仔

轉去厝內的路開始管制
戒嚴的陰魂開始共你支配
有人姦撟抗議的人傷閒
有錢買白布煞無錢買飯
轉來到厝 拍開電視
煞無看見有一工
家己也可能無家通回

咱做伙聽政府講一个未來的規劃
土地徵收為著經濟發展
經濟發展需要地獄的火
都市更新為著生活利便
貿易協定促進「兩岸和諧」(華)

野獸當咧吠痟話
聽袂出來的主人
早就變成奴隸
想欲講啥貨
野獸已經無欲聽你講啥物話


2013.7.23
相簿設定
標籤設定
相簿狀態